Menu
Home Page

Mrs M Jones

Croeso i ddosbarth Mrs Jones!

 

Ar y dudalen yma mi fyddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am y dosbarth, ein themau, lluniau a gemau fyddwch yn mwynhau.  Cofiwch i rannu unrhyw syniadau sydd gennych chi am beth hoffwch chi  weld ar ein tudalen dosbarth.

 

On this page you will be able to find information about our class, our themes, pictures and games that you will enjoy.  Remember to share any ideas that you may have about what you'd like to see on our class page. 

Ein Themau - Our Topics

Dros y flwyddyn fyddaf yn ychwanegu ein themau ar y tudalen yma. Fyddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am beth fyddwn yn dysgu. 

 

During this year I will be adding the topics we will be covering on this page.  You will be able to find information on what we will be learning. 

Top