Menu
Home Page

Miss C Addiscott

Welcome to Miss Addiscott a Mrs Collins Year 4 Class!

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4 Miss Addiscott a Mrs Collins!

 

Ymarfer Corff - Dydd Mawrth                          PE - Tuesday

 

Tymor yr Hydref 2021

 

Ein topig hanner tymor yma yw: Peiriant Amser

 

Dewch gyda ni ar daith yn ol mewn amser i'r Oes Fictoria.

Byddwn yn edrych ar bywyd plant yn ystod yr oes yma.

Sut oedd bywyd ysgol i'r plant? Sut oedd bywyd teuluoedd gwahanol? Beth oeddent yn gwisgo? Oedd rhaid iddynt gweithio? Pa fath o fwydydd oedd ar gael? Sut oedd y tai yn edrych?

 

 

Autumn Term 2021

 

Our topic this half term is: Time Machine

 

Come with us on a journey back in time to the Victorian Era.

We will be looking at lives of the victorian children.

How was school life for the children? How different were family lives? What did they wear? Did they have to work? What sort of foods were available? How did the houses look?

 

 

 

Top