Menu
Home Page

Miss C Addiscott

Leavers' Song

Welcome to Miss Addiscott's Year 6 Class!

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 6 Miss Addiscott!

 

Tymor y Gwanwyn 2021

 

A wnewch chi adrodd stori wrthym? yw ein topig hanner tymor yma.

Y Byd o Lyfrau!

Dewch i blymio mewn i fyd o lyfrau anhygoel gydai'n gilydd. Darllen storiau arbennig. Cymharu llyfrau di-ri. Trowch mewn i awduron diddorol yn son am leoliadau a phobl creadigol a ddychmygol!

 

Spring Term 2021

 

Will you tell us a story? is our topic this half term.

A World of Books!

Let's dive into a wonderful world of extraordinary books together. Read some spectacular stories. Compare endless amazing books. Become interesting authors, telling tales about creative and imaginary settings and people!

 

 

 

Top