Menu
Home Page

Miss C Addiscott

Welcome to Miss Addiscott's Year 5 Class!

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 5 Miss Addiscott!

 

 

Autumn Half Term 1- Hydref Hanner Tymor 1 2019

Our theme this term is 'Traders and Raiders'

A project that focuses on the Vikings!

 

Ein thema tymor yma yw 'Masnachwyr ac Ysbeilwyr'

Prosiect sy'n ffocysu ar y Llychlynwyr!

 

 

Autumn Half Term 2- Hydref Hanner Tymor 2 2019

Our theme this term is 'Pits and Ponies'

This half term we will be looking at the coal mines of Wales and how they have changed over the years.

 

Ein thema tymor yma yw 'Merlod y Pyllau Glo'

Byddwn yn edrych ar y pyllau glo yn ystod yr hanner tymor yma ac sut meant wedi newid / addasu dros y flynyddoedd.

 

 

Llyfrau Darllen  

In year 5 EVERYDAY is a reading day so we must remember to bring our reading books into school and home from school each day!

Wythnos 1- Cymraeg

Wythnos 2- Saesneg

 

Reading Books

Ym mlwyddyn 5 mae hi'n ddiwrnod darllen POB DYDD felly rhaid i ni gofio ein llyfrau yn yr ysgol ac yn y tŷ pob dydd!

Week 1- Welsh

Week 2- English

 

 

Our PE sessions are on a Wednesday.

Bydd sesiynnau Ymarfer Corff ar ddydd Mercher.

 

 

Top