Menu
Home Page

Miss C Addiscott

Welcome to Miss Addiscott's Year 5 Class!

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 5 Miss Addiscott!

 

 

Autumn Half Term 1- Hydref Hanner Tymor 1 2019

Our theme this term is 'Traders and Raiders'

A project that focuses on the Vikings!

 

Ein thema tymor yma yw 'Masnachwyr ac Ysbeilwyr'

Prosiect sy'n ffocysu ar y Llychlynwyr!

 

 

Autumn Half Term 2- Hydref Hanner Tymor 2 2019

Our theme this term is 'Pits and Ponies'

This half term we will be looking at the coal mines of Wales and how they have changed over the years.

 

Ein thema tymor yma yw 'Merlod y Pyllau Glo'

Byddwn yn edrych ar y pyllau glo yn ystod yr hanner tymor yma ac sut meant wedi newid / addasu dros y flynyddoedd.

 

Spring Half Term 1- Gwanwyn Hanner Tymor 1 2020

Ein topig tymor yma yw 'Cerdyn Adnabod'

Our topic this half term is 'ID'

 

Spring Half Term 2 + Summer Half Term 1- Gwanwyn Hanner Tymor 2 a Haf Hanner Tymor 1 2020

'Hola Mexico!' is our topic this term

'Hola Mecsico!' yw ein topig tymor yma

Croeso i Fecsico!

Byddwch yn barod i ddarganfod y wlad sy'n llawn o ryfeddodau.

Yr hanes unigryw, tirlun rhyfeddol a'i wyliau rhythmig.

Eisiau bwyd? Beth am flasu bwydydd Mecsico! Mmm, siocled Chili blasus!

Beth am ddarganfod mwy am fyd y Maya neu'r Aztecs ac hanes y wlad?

Dysgu am farddoniaeth a'i gemau amrywiol. Ond peidiwch a cholli eich pen!!

 

Summer Half Term 2 - Haf Hanner Tymor 2 2020

'Beast Creator' would be our next topic

'Creuwr Bwystfilod' oedd ein topig nesaf

 

A bug, a creepy-crawly, a beast! He'll tickle your skin then go for a sting!

Arachnids, invertebrates, molluscs and myriapods, hiding in nooks and beneath darkened rocks... Come search for these minibeasts, and let's sort them out! How many legs? How many wings? Who does it eat and who eats it? Can you classify it? Can you draw it or make it?

 

 

 

Llyfrau Darllen  

In year 5 EVERYDAY is a reading day so we must remember to bring our reading books into school and home from school each day!

Wythnos 1- Cymraeg

Wythnos 2- Saesneg

 

Reading Books

Ym mlwyddyn 5 mae hi'n ddiwrnod darllen POB DYDD felly rhaid i ni gofio ein llyfrau yn yr ysgol ac yn y tŷ pob dydd!

Week 1- Welsh

Week 2- English

 

 

Our PE sessions are on a Wednesday.

Bydd sesiynnau Ymarfer Corff ar ddydd Mercher.

 

 

Top