Menu
Home Page

Miss C Addiscott

Welcome to Miss Addiscott's Year 6 Class!

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 6 Miss Addiscott!

 

Tymor y Gwanwyn 2021

 

Cyffro Cymru yw ein topig hanner tymor yma.

Croeso i Gymru!

Dewch i ddarganfod pethau anhygoel am ein gwlad.

Mae Cymru yn wlad ysblennydd llawn mynyddoedd cawraidd, parciau cenedlaethol prydferth a morlin gogoneddus.

Mae’r iaith Cymraeg yn unigryw iawn ac yn arbennig i Gymru.

Cawn ddysgu am y nodweddion dynol a naturiol ein gwlad, astudio ein parciau cenedlaethol hardd ac edrych ar ein traddodiadau Cymreig.

 

 

Spring Term 2021

 

Wonderful Wales is our topic this half term.

Welcome to Wales!

Come and discover the wonderful things about our country.

Wales is a spectacular country full of enormous mountains, beautiful national parks and gorgeous coastlines.

The welsh language is very unique to Wales.

Let's learn about the natural and man-made features of our country, study our beautiful national parks and look at our traditional emblems. 

 

 

 

 

Llyfrau Darllen / Reading Books

 

In year 6 EVERYDAY is a reading day. Please have your books in school everyday!

Wythnos 1 - Cymraeg      Wythnos 2- Saesneg

Ym mlwyddyn 6 mae hi'n ddiwrnod darllen POB DYDD. Dewch a'ch llyfrau i'r ysgol pob dydd!

Week 1- Welsh        Week 2- English

 

 

Our PE sessions are on a Tuesday!

Bydd sesiynnau Ymarfer Corff ar ddydd Mawrth!

 

 

Top