Menu
Home Page

Welcome

We are a busy but friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing up to date information for parents, pupils and the wider community.

 

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find the information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

 Pennaeth                                              Mr. A. Wood                                 Headteacher

 Dirprwy Bennaeth                                Mrs N Thomas                              Deputy Headteacher

 Cadeirydd Llywodraethywr                   Mrs P Oliver                                 Chair of Governors

 Rhif ffôn                                              01685 811259                               Phone number

 

Rydym yn ysgol prysur a chyfeillgar gyda llawer yn mynd ymlaen!! Mae'r wefan yma i roi blas ichi am yr ysgol a rhoi gwybodaeth i blant, rieni a'r gymuned ehangach.

 

Gobeithiwn byddwch yn mwynhau'r wefan ac yn darganfod yr wybodaeth rydych yn edrych amdano. Plis cysylltwch yn uniongyrchol a'r ysgol am rhagor o wybodaeth.

 

 

School Uniform can be purchased from a number of locations. One supplier is:

 

https://in2sportswales.com/Ysgol-gynradd-penderyn

 

Please remember that school uniform is not Statutory in the Primary sector.

Top