Menu
Home Page

Miss B Benney

Croeso i ddosbarth Derbyn/Blwyddyn 1 Miss Benney!

 

Ein thema y tymor yma yw Pam mae’r wiwer yn cuddio ei canu? 

Byddwn yn cael hwyl a o fewn y dosbarth a ti Allan yn emu goedwig yn dysgu enwau anifeiliaid y goedwig, ble mae nhw’n byw a beth mae nhw’n bwyta. 

Welcome to Miss Benney’s  Reception/Year 1 class.  

 

This term our theme is Why do squirrels hide their nuts? 

 

We will be having lots of fun in class and out in the woodland area getting to know the names of the animals that live in the woods, where they live and what they eat. 

 

Mae Ymarfer Corff yn digwydd ar Ddydd Iau.

A wnewch chi ddanfon eich plentyn i'r ysgol mewn dillad addas os gwelwch yn dda. 

 

Our PE lesson will take place on a Thursday.

Please can you send your child to school in suitable clothing. 

 

Diolch 

Tric a Chlic- llythyren a

Tric a chlic - llythyren b

Tric a Chlic -llythren c

Tric a Chlic - llythyren d

Tric a Chlic - llythyren e

Tric a Chlic-llythyren f

Tric a Chlic - llythyren g

Tric a chlic - llythyren h

Tric a Chlic-llythyren i

Tric a Chlic- llythyren j

Tric a Chlic - llythyren l

Tric a Chlic - llythyren m

Tric a Chlic - llythyren n

Tric a chlic- llythyren o

Tric a Chlic-llythyren p

Tric a Chlic - llythyren r

Tric a Chlic - Llyhthyren s

Tric a Chlic - llythyren t

Tric a Chlic - llythyten w

Tric a Chlic - llythyren u

Tric a Chlic- llythyren y

Top