Menu
Home Page

Miss B Benney

Croeso i ddosbarth Meithrin Miss Benney!

 

Ein thema y tymor yma yw Fi fy hun! 
Fe fyddwn ni yn ddysgu am rhannau'r corff ac ein teimladau.  Fe fyddwn ni hefyd yn dechrau gweithio ar ein system ffonig ‘Tric a Chlic, ac ar ein sgiliau cyn-ysgrifennu a sgiliau  mudol man. 
 

 

 

Welcome to Miss Benney’s Nursery Class

 

This term our theme is All about Me! 
Mae will be learning about ourselves, our body and our emotions. We will also begin in our Phonic scheme Tric a Chlic and will be Concentrating a lot on pre-writing skills and our fine motor skills. 

 

Mae Ymarfer Corff yn digwydd ar Ddydd Iau.

A wnewch chi ddanfon eich plentyn i'r ysgol mewn dillad addas os gwelwch yn dda. 

 

Our PE lesson will take place on a Thursday.

Please can you send your child to school in suitable clothing. 

 

Diolch 

Dyma’r caneuon rydyn ni’n defnyddio gyda Tric a Chlic. Mae yna App Tric a Chlic sydd yn dda iawn hefyd. 
 

here are the songs we use with the phonic scheme Tric a Chlic. There is also a really good app to go with it. 

Tric a Chlic- llythyren a

Tric a chlic - llythyren b

Tric a Chlic -llythren c

Tric a Chlic - llythyren d

Tric a Chlic - llythyren e

Tric a Chlic-llythyren f

Tric a Chlic - llythyren g

Tric a chlic - llythyren h

Tric a Chlic-llythyren i

Tric a Chlic- llythyren j

Tric a Chlic - llythyren l

Tric a Chlic - llythyren m

Tric a Chlic - llythyren n

Tric a chlic- llythyren o

Tric a Chlic-llythyren p

Tric a Chlic - llythyren r

Tric a Chlic - Llyhthyren s

Tric a Chlic - llythyren t

Tric a Chlic - llythyten w

Tric a Chlic - llythyren u

Tric a Chlic- llythyren y

Top