Menu
Home Page

Admissions

Admission Arrangements.

All Admission Arrangements to school are administered by the Local Authority. (01443 744000).

 

Pupils are admitted at the beginning of the school year immediately following their third birthday.

  • An interest of ‘Pupils’ Admission ’ waiting list is held at the school office. Pupils’ names are listed at any time up to the third birthday and forms from RCT sent to parents the academic year before they wish to start at school. These are then returned to RCT.
  • Parents are encouraged to bring their young children on visits to the Nursery classes during the term prior to the child officially starting school. This can be arranged by making an appointment with the nursery teachers.

 

 

Trefniadau Derbyn Plant.

Mae pob derbyniad plant yn cael eu gweinyddu gan yr Awdurdod Lleol. (01443 744000).

 

Mae plant yn cael eu derbyn i’r ysgol ar ddechrau’r flwyddyn ysgol wedi eu trydydd pen-blwydd.

  • Mae llyfr ‘Diddordeb Gyrru Plant I’r Ysgol’ yn y swyddfa. Mae enwau’r plant yn cael ei roi yn y llyfr.Yn ystod y flwyddyn cyn i’r plant dechrau yn yr ysgol byddwn yn gyrru ffurflenni Derbyn Plant RCT i’r cartref. Rhaid dychwelyd rhain i’r Sir.
  • Ble bydd trosglwyddo o fewn y flwyddyn mae ffurflenni ar gael yn yr ysgol i’w llenwi a’i gyrru nôl i RCT.
  • Rydym yn annog i ddod a’i plant i’r ysgol ar ymweliad I’r Meithrin. Gall hyn eu gwneud drwy drafod gyda’r Pennaeth neu’r Athrawon Meithrin.

 

Top