Menu
Home Page

Gwaith Cartref

This is the homework that has been set over Easter break.

Ymarfer llawysgrifen a sillafu.

Gofynnwn i rieni i helpu eu plant i ddysgu ac i ddwyn i gof yn gywir y geiriau isod. Dyma’r geiriau sydd dy gael ei adnabod fel geiriau aml eu defnydd. 

 

Handwriting and spelling practice.

 

We ask all parents to help your children to learn and memorize these words. These words have been identified as high frequency words in Welsh and English. 

Top