Menu
Home Page

Cyngor Eco ~ Eco Council

Please remember our Eco day this Friday - 23rd of November 2018./ All children and staff to wear green for the day. Each class will be doing  eco themed activities during the day.

 

Cofiwch Ein diwrnod Eco - 23ain o Dachwedd 2018. Pawb i wisgo rhywbeth gwyrdd. Fe fydd pob dosbarth yn gwneud gweithagreddau Eco yn ystod y dydd.

Ein Cod Eco - Our Eco Code

Top