Menu
Home Page

Miss C Jones

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 2 Miss Jones! smiley

 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ein dosbarth ni ar y dudalen hon.

 

Ein thema ni y tymor yma ydy ‘ Pam mae wiwerod yn cuddio eu cnau?’

Yn ystod y thema yma byddwn yn cael hwyl trwy ddarganfod anifeiliaid y goedwig. Byddwn yn defnyddio ein coedwig yn yr ysgol er mwyn dod o hyd i gynefinoedd ac amodau byw'r anifeiliaid.

 

Mae Ymarfer Corff yn digwydd ar brynhawn Dydd Mercher.

A wnewch chi anfon eich plentyn i’r ysgol mewn dillad addas os gwelwch yn dda.

 

 

 

 

Welcome to Miss Jones’ Year 2 class!smiley

 

On this page you will find information about our class.

 

This term our theme is ‘Why do squirrels hide their nuts?’

During this theme we will be having fun finding out about animals that live in the woods. We will be using our woodland to discover habitats and the animals living conditions.

 

Physical Education will be on a Wednesday afternoon.

Please ensure pupils wear appropriate clothing.

 

 

Grwpiau Darllen/Reading Groups

Dydd Llun/Monday – Grŵp Coch

Dydd Mawrth/ Tuesday – Grŵp Melyn

Dydd Mercher/ Wednesday – Grŵp Glas

Dydd Iau/ Thursday – Grŵp Gwyrdd

Dydd Gwener/ Friday – Grŵp Porffor

 

Gallwch chi sicrhau bod eich plentyn yn dod a'u llyfrau darllen ar y diwrnodau penodol os gwelwch yn dda.

 

Please ensure that pupils bring their reading book on the correct day.

 

 

 

Top