Menu
Home Page

Mr Evans

Croeso i ddosbarth Mr Evans.

 

Ein thema ni'r hanner tymor yma ydy Masnachwyr ac Ysbeilwyr. Yn ystod y topig byddwn ni'n ymchwilio pwy oedd y rhyfelwyr brawychus a laniodd ar lannau Loegr? Sut wnaeth eu cyrhaeddiad effeithio ar Gymru? Byddwn ni'n hefyd yn edrych ar ffyrdd o fyw, arferion a chredoau Llychlynwyr

 

Mae ymarfer corff pob dydd Iau, felly a gallet ti ddod yn y wisg addas sef; Trainers, tracwisg a crys-T

 

 

Welcome to the class of Mr Evans!

 

Our theme this half term is Traider's and Raiders. During this topic we will be researching who were the fearsome warriors that arrived on the shores of England? How did this impact on Wales? We will be looking at the lifestyle, customs and beliefs of Vikings. 

 

Our PE day is a Thursday, please could you come in the appropriate kit i.e. Trainers, Tracksuit and T-shirt. 

Top