Menu
Home Page

Miss B Benney

Croeso i ddosbarth Meithrin a Derbyn  Miss Benney!

 

Ein thema y tymor yma yw Cnoni a Chropian.

 

Byddwn yn cael hwyl a sbri o fewn y dosbarth yn enwi trychfilod gwahanol ac yn darganfod ffeithiau newydd fel ble mae nhw'n byw ac beth mae nhw'n bwyta. 

Welcome to Miss Benney’s  Nursery and Reception class. 

 

 

This term our theme is Wriggle and crawl. 

 

We will be having lots of fun in class naming the different types of insects, how they looked, what they eat, where they live and finding out lots of fun facts.

 

 

Mae Ymarfer Corff yn digwydd at Ddydd Mawrth.

A wnewch chi ddanfon eich plentyn i'r ysgol mewn dillad addas os gwelwch yn dda. 

 

Our PE lesson will take place on a Tuesday.

Please can you send your child to school in suitable clothing. 

 

Diolch 

Can y trychfilod.

Still image for this video

Tric a Chlic- llythyren a

Tric a chlic - llythyren b

Tric a Chlic -llythren c

Tric a Chlic - llythyren d

Tric a Chlic - llythyren e

Tric a Chlic-llythyren f

Tric a Chlic - llythyren g

Tric a chlic - llythyren h

Tric a Chlic-llythyren i

Tric a Chlic- llythyren j

Tric a Chlic - llythyren l

Tric a Chlic - llythyren m

Tric a Chlic - llythyren n

Tric a chlic- llythyren o

Tric a Chlic-llythyren p

Tric a Chlic - llythyren r

Tric a Chlic - Llyhthyren s

Tric a Chlic - llythyren t

Tric a Chlic - llythyten w

Tric a Chlic - llythyren u

Tric a Chlic- llythyren y

Top