Menu
Home Page

Miss C Addiscott

Welcome to the class of Year 1 and 2 Miss Addiscott!

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 1 a 2 Miss Addiscott!

 

Our theme this term is 'Wriggle and Crawl'

Ein thema tymor yma yw 'Cnoni a Chropian'

 

We will be having lots of fun in class naming the different types of insects, how they looked, what they eat, where they live and finding out lots of fun facts.

 

Byddwn yn cael hwyl a sbri o fewn y dosbarth yn enwi trychfilod gwahanol ac yn darganfod ffeithiau newydd fel ble mae nhw'n byw ac beth mae nhw'n bwyta.

 

Our PE session will remain a Wednesday.

Please can you ensure the children come to school in suitable footwear and clothing (or leave a kit in school) every Wednesday.

Bydd sesiwn Ymarfer Corff yn aros ar ddydd Mercher.

Os gwelwch yn dda, gallwch sicrhau bod dillad ac esgidiau addas gan y plant (neu kit yn yr ysgol) pob dydd Mercher.

 

Top