Menu
Home Page

Y Peiriant Amser

Y Peiriant Amser

 

Hanner tymor yma mi fyddwn yn defnyddio ein sgiliau hanesyddol i fynd nol mewn amser i ddysgu am yr Ail Ryfel Byd.  Byddwn yn dysgu am ba wledydd oedd yn ymladd yn y rhyfel, beth oedden nhw yn ymladd drosodd a sut oedd wedi effeithio ar fywydau pobl pob dydd.

 

This half term we will be using our historical skills to go back in time and learn about the Second World War.  We will be learning about who fought in the war and the reasons why. As well as the effect it had on the lives of everyday people.  

Top