Menu
Home Page

Rhyfel y Plant

Rhyfel y Plant 

Ein topig newydd ar ôl hanner tymor yw ‘Rhyfel y Plant'. Yn y topig yma fyddwn ni yn dysgu am:                        

· Sut wnaeth yr Ail Ryfel Byd effeithio ar Gymru?

· Sut brofiad oedd bod yn faciwî?

· Bywyd pob dydd plentyn ystod y rhyfel yng Nghymru.

Y genre ysgrifennu fyddwn yn cwblhau dros yr hanner tymor yw ysgrifennu llythyr, adroddiad llygaid dystion a farddoniaeth. 

 

A Child's War

Our topic after half term will be ‘A Child's War’. In this topic we will learn about:

· The How did World War Two affect Wales?

· What was it like to be an evacuee?

· The daily life of a child in wartime Wales.

Our genres of writing will include a letter writing, first-hand accounts and poetry.  

 

Top