Menu
Home Page

Mrs M Jones

Croeso i ddosbarth Mrs Jones!

 

Ar y dudalen yma mi fyddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am y dosbarth, esiamplau o waith, lluniau a gemau fyddwch yn mwynhau.

 

Cofiwch i rannu unrhyw syniadau sydd gennych chi am beth hoffwch chi  weld ar ein tudalen dosbarth.

 

Google Meet session / Seswin Google Meet

Ein Themau

Dros y flwyddyn fyddaf yn ychwanegu ein themau ar y tudalen yma. Fyddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am beth fyddwn yn dysgu, y gwaith rydyn wedi cwblhau a lluniau.

 

Our Topics

During this year I will be adding the topics we will be covering on this page.  You will be able to find information on what we will be learning, the work we have completed and pictures.

Top