Menu
Home Page

Cynnwrf y Corff

Our theme for this half term is 'Cynnwrf y Corff'.  We will be looking at the wonders of the human body; learning about our skeleton, our incredible organs and the way they keep us alive and well.  We will also be concentrating on healthy eating, looking after our teeth and also making delicious smoothies. 

 

This half term we will be  learning and practicing our place value, addition and subtraction skills.  Making sure we understand the value of a number and being able to round them to the nearest 10, 100 and 1000. 

 

_______________________________________________________________________

 

Ein thema yr hanner tymor yma yw 'Cynnwrf y Corff'.  Fyddwn yn edrych ar ba mor anghygoel yw'r corff; dysgu am ein sgerbwd, ein organau gwych ac y ffordd maent yn cadw ni'n fyw ac yn iach.  Fyddwn hefyd yn canolbwyntio ar bwydydd iachus, edrych ar ôl ein dannedd a creu smwddi ffrwythau blasus iawn!

 

Dros yr hanner tymor fyddwn yn dysgu ac yn ymarfer ein sgiliau gwerth lle, adio a tynnu.  Hefyd yn neud yn siwr rydym yn deall gwerth rhif ac yn gallu talgrynnu i'r 10, 100 a 1000 agosach. 

Top