Menu
Home Page

Dyfodol y Byd

Croeso i Mecsico!

 

Yn ystod y topig yma mi fyddwn yn mynd ar daith anturus iawn draw i'r gwlad unigryw Mecsico!  Dewch i weld yr olygfeydd  syfrdanol, cerddoriaeth cyffrous a gŵyliau anhygoel!

 

Beth am goginio bwydydd blasus a diodydd diddorol gan ddefnyddio ffrwythau ffres?  Ydych chi wedi ysgrifennu eich rhestr siopa?

 

Dewch i glywed am hanes ddirgel y gwareiddiad Maya. Gwneud eu siocled, darllen eu barddoniaeth, chwarae eu gemau peli a dilyn eu defodau chwilfrydig.

 

Cofiwch eich pasbort a bant a ni!!!

 

Welcome to Mexico!

 

During this topic we will be going on an exciting journey over to the unique Mexico! Come and see the breathtaking views, amazing music and fantastic festivals.

 

How about cooking some delicious Mexican food and mouth watering fruit cocktails.  Have you got your shopping list ready?  

 

Come and hear about the ancient Maya civilization.  Create their chocolate, read their poems, play their ball games and follow their curious rituals.

 

Grab your passport and off we go!!

 

Top