Menu
Home Page

Ysgolion Iach ~ Healthy Schools

LLONGYFARCHIADAU!

Rydyn wedi ennill yr ail ddeilen am yr holl waith bendigedig sy'n mynd ymlaen yn ein dosbarthiadau a'r ysgol am Ysgolion Iach.

 

                               

CONGRATULATIONS!

We have won our second leaf for all the wonderful work that has been going on in classes and throughout the school for Healthy Schools.

TARGEDAU YSGOLION IACH 2015-2016

 

Rydym wedi dethol 3 targed newydd i'w ddatblygu dros y flwyddyn nesaf.  Fyddwn yn gweithio fel ysgol i gwblhau y targedau yma a gwneud wahaniaeth positif yn ein ysgol ni. 

 

Ein targedau yw:

     *  Hyrwyddo negeseuon gwrth-fwlio ar draws cymuned yr ysgol gyfan .
     *  Darparu hyfforddiant Cymorth Cyntaf ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 .

     *  Cyflwyno gwersi Addysg Camddefnyddio Sylweddau ar gyfer disgyblion ym mlynyddoedd   

         5 a 6

 

 

2015-2016 HEALTHY SCHOOLS TARGETS

 

We have chosen 3 new targets to develop over the next year.  We will be working as a school to complete these targets and make a positive change within our school.

 

Our targets are:

     *  To promote anti-bullying messages across the whole school community.

     *  To provide First Aid training for year 6 pupils.

     *  Introduce Substance Misuse Education lessons for pupils in years 5 and 6.
 

GWRTH-FWLIO ~ ANTI-BULLYING

 

Mae'r Wythnos Gwrth-Bwlio yn ôl unwaith eto ar Dachwedd 16eg - 20fed ac rydyn ni fel ysgol yn

barod i Neud Sŵn am fwlio. 

Cliciwch ar y linc Cymraeg isod i weld beth fyddwn yn gwneud yn yr ysgol ni i wneud wahaniaeth!

 

 

Anti-Bullying Week is back again from the 16th-20th November and this year we are going to do what we can to Make a Noise about bullying.

Click on the link below to see what we will be doing as a school to make a difference!

Top