Menu
Home Page

Masnachwyr ac Ysbeilwyr

Masnachwyr ac Ysbeilwyr

Dros yr hanner tymor nesaf ein topig ni fydd 'masnachwyr ac ysbeilwyr'.  Fyddwn yn dysgu pwy oedd y Llychynwyr a sut oedden nhw yn byw ac ymladd. Y genres fyddwn yn ysgrifennu yw adolygiad llyfr, erthygl papur newydd, proffil cymeriad, taflen gwybodaeth a cyflwyniad 'Dragon's Den'. 

 

Traders and Raiders

Our topic during this half term will be 'traders and raiders'.  We will be learning about who were the Vikings, how they lived and fought.  Our writing genres will cover a book review, newspaper report, character profile, information leaflet and a 'Dragon's Den' pitch.

Top